header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpgheader6.jpgheader7.jpgheader8.jpg

Abaúji Foglalkoztatási Paktum

Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ) kezdeményezésével, valamint 18 szervezet közreműködésével létrejött és aláírásra került az Encs Kistérség Foglalkoztatási Paktum 2007. augusztus 29.-én.

 

A Paktum céljai

Az Encs Kistérség Foglalkoztatási Paktum céljai tanulmányban összegzett elemzésen alapuló stratégiában került összefoglalásra. A tanulmány a munkaerő piaci elemzés, a gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás kidolgozása tárgyában készültek. A stratégiának fontos eleme a hátrányos helyzetű célcsoportok nagy létszámot érintő foglalkoztatása és képzése.

A Paktum célcsoportja

Célcsoportok körébe tartoznak többek között a munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek, pályakezdő fiatalok különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, nők, tartós munkanélküliek és 40 éven felüliek, roma munkanélküliek.

A Paktum konkrét céljai

  • Foglalkoztatási stratégiában megfogalmazott célok, valamint kidolgozott foglalkoztatási projektötletek, projektjavaslatok által a képzési és foglalkoztatási célú pályázatok elnyerése, megvalósítása. 
  • A paktum működéséhez szükséges források rendelkezésre állásának folyamatos biztosítása. Munkanélküliek részére stabil foglalkoztatási lehetőség és jövedelemforrás biztosítása, olyan feladatok ellátásával, amelyre folyamatos az igény.
  • Halmozottan hátrányos helyzetű és a roma gyerekek szegregációjának csökkentése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése.
  • Óvodai, tanodai megőrzése roma gyerekek számára. A települések lakóinak életminősége javítása érdekében közösségi és személyes szolgáltatások végzése, mint például munkanélküliek foglalkoztatása mezőgazdasági vállalkozások és önkormányzatok által.
  • A hulladék begyűjtése, és újrahasznosítási folyamatának megszervezése során, új munkahelyek megteremtése révén a megváltozott munkaképesség, valamint fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása: képzés a hulladék gyűjtéséhez, és újrahasznosításhoz szükséges ismeretekhez, az alkalmazottak foglalkoztatása.
  • Szociális gondokkal és magatartászavarokkal küszködő, veszélyeztetett és biztos családi háttér nélkül sodródó fiatalok részére szak, szakmaszerzés és foglalkoztatási lehetőség biztosítása 16 – 18 éves fiatalok beiskolázása a termelőiskolásba.

Konferenciák, Irányító Csoportülések, Foglalkoztatási Fórumok és Szakmai műhelymunkák szervezése valósult meg, amellyel a projekt céljait kívánja elérni. A megvalósítás során az ATÖSZ fejlesztési projektek kidolgozásában segített a Paktum által érintett területen a lakosság életszínvonalának és az életminőségének javulása érdekében. A foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetőségek megvalósításra kerülnek, a társadalmi különbségek csökkennek, az ellátási színvonal növekszik. A projekt eredményeihez és ezek hatásához hozzájárult, hogy a projekt szereplői közösen együttműködve valósították meg a kitűzött célokat. Az együttműködés során lehetővé válik az egyes partnerek tapasztalatainak, tudásának és forrásainak hasznosítása. Együttműködésük által nagyobb hatást gyakoroltak a térség társadalmi, gazdasági fejlődésére.

© Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség