Tájékoztató

Megjelent: 2011. április 13. szerda, 13:27
Találatok: 5480

Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség partnereivel közösen sikeresen pályázott a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 „Inkubátorházak hálózata a Bódva-és a Hernád-völgy fejlődése érdekében” c. számú projekt megvalósítására. A projekt megvalósítása: 2009.12.01. – 2011.11.30. között történt.

 

A projekthez kapcsolódóan „Nemzetközi tanácsadói szolgáltatások kialakításának feltételrendszere és akkreditációs folyamata a szlovák-magyar határ menti térségben működő vállalkozásokat segítő szakértők-tanácsadók akkreditáláshoz” címmel tanulmány került elkészítésre, mely megvizsgálja annak lehetőségét, hogy magyar, szlovák tanácsadók előminősítése után hogyan alakítható ki egy olyan tanácsadói kör, amelyet a kis- és középvállalkozások határon átnyúló tevékenységeikhez, projektjeihez, fejlesztéseikhez vehetnek igénybe. A tanulmány fő kérdéseit a minősítő rendszer alapvető jellemzőinek és az igénybevétel módjának meghatározása jelenti.

A projekthez kapcsolódóan elkészült egy 3 nyelvű honlap, amely elérhető linkek formájában kapcsolatot teremt a projekt gazdák által eddig is üzemeltetett honlapok, illetve más releváns honlapok tekintetében. A térség vállalkozóinak és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek hatékony kommunikációját teszi lehetővé, lehetőséget teremt arra, hogy az ide látogató szervezetek partneri kapcsolatait egyszerűbbé, gyorsabbá tegye, biztosítva számukra a működésükhöz szükséges tudatbázist. A honlap információs rendszerében helyet kapott az a projekt részét képező adatbázis, amely biztosítja a gazdasági élet szereplőinek igényeit.

Weboldal címe: https://portal.inkubatorovedomy.sk/

Akkreditált tanácsadói hálózat került kialakításra a határ mindkét oldalán, inkubátorházak: Encs, Edelény, Szepsi és Komarovce településeken működnek. Az inkubátorházakban úgynevezett információs pontok kerültek kialakításra, ahol a kis- és középvállalkozások segítséget kapnak tevékenységük működésében.

Felhívom a Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy amennyiben vállalkozói, gazdasági, turisztikai tevékenységet folytat, úgy lehetősége nyílik a honlapon, https://portal.inkubatorovedomy.sk/ a vállalkozói adatbázisban adatainak ingyenes közzétételére, ezáltal szolgáltatásai hirdetésre kerülnek.

Felhívom a Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy amennyiben vállalkozási tevékenységet folytat, úgy a szövetség inkubátorházában működő információs ponton (3860 Encs, Bem József út 3.) segítséget nyújtunk tevékenységének működéséhez (pályázatírás, pályázat elszámolás, információnyújtás az aktuális pályázati lehetőségekről, stb.)