EFOP-1.3.7-17-2017-00177 "Közösségben egymással" - A társadalmi kohézió erősítése Abaújban

 EFOP-1.3.7-17-2017-00177 

"Közösségben egymással" - A társadalmi kohézió erősítése Abaújban

 

Kedvezményezett: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

Konzorciumi partner: Forrói Római Katolikus Egyházközség

Projekt időtartama: 2018.01.01. - 2020.01.01.

Projekt összköltsége: 39.425.400 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

Projekt célja: Az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

 

A projekt során megvalósuló tevékenységek bemutatása:

1. Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés:

Információs napok (4 alkalom): Drog, alkohol, AIDS és párkapcsolat témában (általános iskolások részére). Az információs napokon szükség van kérdések megválaszolására, esetleges kiscsoportos beszélgetésekre.

- Képzés (2 alkalom): Hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci re integrációja (30 óra). A képzés során megszerezhető kompetenciák: -álláskeresési alapismeretek, -önéletrajzírás, -interjútechnikák megismerése stb.

- Érzékenyítő csoportos foglalkozások (4 alkalom): Migráció, kirekesztés, befogadás témákban (általános iskolások részére). A foglalkozás átfogó ismeretet ad a sérült emberek sérült helyzetéről és gyakorlati élményt, tapasztalatot biztosít a tréningen résztvevőknek, melynek élményeit megtapasztalva a célcsoport tagok segítővé válnak.

 

2. Társadalmi együttélés javítása:

- Mediációs foglalkozások (4 alkalom): Kiscsoportos és egyéni beszélgetések keretében párkapcsolati, gyermek, munkahely, harmadik fél témában. A mediáció olyan alternatív vitarendezési és konfliktuskezelési módszer. amelyben a résztvevők egy pártatlan szakember segítségével jutnak el a megegyezéshez, az egyéni és kölcsönös érdekek figyelembevételével.

- Közösségi tér kialakítása, működtetése: A szabadidő hasznos eltöltésére kínál programokat a célcsoport számára. A helyszíneken a projekt során különböző (kreatív foglalkozások, sport, kertészet, barkácsolás, tánc) foglalkozások valósulnak meg . 

Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: 

  • Hitközösségi napok (12 alkalom): Különböző műsorok valósulnak meg, sor kerül minden korosztály számára közös imádságokra, és egyházi vetélkedőkre.
  • Családosok napja (8 alkalom):  A helyszínek és programok tekintetében az adott évszak és időjárás befolyásolja a megrendezést, cél, hogy minél több gyermekes család részt vegyen ezen rendezvényeken.
  • Bibliahét (2 alkalom: hétfő-péntek): A Biblia mondanivalója kerül kielemzésre, mely segítséget nyújt a gyermekek keresztény neveléséhez.

- Közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, koordinálása: "Forrói Baráti Társaság" létrehozásának, fejlesztésének elősegítése és koordinálása.

- Hátránykompenzációs tevékenységek (4 alkalom): Felvilágosítást nyújt az aktuális pályázati lehetőségekről, szociális juttatásokról.

 

3. Prevenció:

- Szabadidő hasznos eltöltésének, lehetőségeinek bemutatása elsajátításuk segítése (6 alkalom): A célcsoport tagok ismeretet kapnak a főzés alapjaiba, nagyobb volumenű ételek elkészítésére.  A túrázási élménnyel az egészséges életmód  előtérbe kerülhet, a növények, tájak megismerésével új ismeretekre tehetnek szert.

 

 

© Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség