TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0365 „Civilek Abaúj foglalkoztatásáért”

  Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség – 3860 Encs, Bem József út 3. – sikeresen pályázott a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése – konvergencia régiók” pályázat felhívás keretében, mely a Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztéseket támogatja.

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2013.05.01. - 2014.04.30. közötti időszak.

 

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%,

7 426 200,-Ft, mely vissza nem térítendő támogatás.

 

A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben.

A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezeteknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban NFSZ) által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.

Megvalósított tevékenységek, elért eredmények.

© Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség